תאריך לידה 01.01.1970
עיר לידה 01.01.1970
תאריך הצטרפות למועדון 01.01.1970
הופעת בכורה 01.01.1970